Teachers Info

MD.MAFTUN ALAM

MD. MAFTUN ALAM
B.Sc in textile
Principal in Charge
Teacher Code: T-01

Phone: 0531-64739

 

 

Zamirul-05

Md. Zamirul Osman
B.Sc in textile,
C.I
Teacher Code: T-02

Mobile: 01715667803

 

02

Nalini Kumar Ghosh
B.Sc in Textile Engineering
Chef Instructor
Teacher Code: T-03

Mobile: 01718848088

 

 

Md.Shariar Raihan
B.Sc in textile,
Instructor(DTI)
Teacher Code: T-09

Mobile: 01716173632

 

 

 
M.Sc.(Math),
J.I
Teacher Code: T-11

Mobile: 01747477878

 

 

Md. Abdullah
Diploma In Engneer (Meca.) ,
J.I
Teacher Code: T-15

Mobile: 01712949401

 

Md. Lutfor Rahman
B. Com, Dip.in com .Sc Course,
C.O
Teacher Code: T-17

Mobile: 01715815733

 

 

Diploma in textile,
A.I
Teacher Code: T-19

Mobile: 01750304756

 

 

Md. Salim Reza
B.Sc in textile,
A.I
Teacher Code: T-21

Mobile: 01759184335

 

 

 

B.Sc in textile,
C.I
Teacher Code: T-02

Mobile: 01918702363

 

Md. Zahidul Islam
M.Com
C.I
Teacher Code: T-04

Mobile: 01711064306

 

Md. Rafiqul Islam
B.Sc in textile,
Instructor(DTI)
Teacher Code: T-08

Mobile: 01712618002

 

 

B.Sc in textile,
Instructor(DTI)
Teacher Code: T-10

Mobile: 01816272310

 

Md. Abdur Rashid
M.Sc (Phisics)
J.I
Teacher Code: T-12

Mobile: 01716824331

 

 

Most. Nasima Khatun
Diploma in textile,
J.I
Teacher Code: T-16

Mobile:

 

B.Sc in textile,
A.I
Teacher Code: T-18

Mobile: 01717676703

 

Shanewas Ferdus Ritu
B.Sc in textile,
A.I
Teacher Code: T-20

Mobile: 01916512985

 

TEXTILE INSTITUTE, DINAJPUR © 2021 | Site Design by MD.FEROSE.| Site Update by Lutfor Rahman.